O listă a drepturilor omului

încălcate de Uniunea Europeană și România în ultima săptămână

Voi începe prin a preciza că pentru această listă am pornit de la cele 30 de drepturi fundamentale ale omului, așa cum a fost ratificată de națiunile membre ale ONU.

Dreptul nr. 2: Nediscriminarea

Este evident că acest drept fundamental le este încălcat cetățenilor ruși aflați în Europa, și nu numai. Ei sunt tratați diferit datorită naționalității, sunt supuși acțiunilor de discriminare fie prin confiscarea bunurilor, prin interzicerea activității profesionale sau prin controale generate numai de apartenența lor la o naționalitate.

Astăzi ANPC a anunțat că a declanșat controale la Gazprom, Lukoil și magazinele Berezka. Motivul? O discriminare etnică.

Să ne închipuim acum că ANPC ar anunța controale țintite numai la firme deținute de germani, sau de francezi, sau… de cetățeni israelieni?

Drepturile 6 și 7: acces liber la justiție și tratament liber în fața justiției.

Uniunea Europeană s-a erijat în instanță supremă și a stabilit că toți membri parlamentului rus, dar și o serie de oameni de afaceri și companii sunt indezirabile și conectate cu acțiunile Kremlinului sau cu administrația Putin.

Acestor oameni li s-a restricționat accesul la spațiul european, li s-au confiscat bunurile, fie ele mobile sau imobile.

Să ne închipuim acum, că Uniunea Europeană ar decreta că unui număr de 400 de germani sau francezi sau … putem alege o altă naționalitate li se confiscă proprietatea fără o hotărâre definitivă a unei instanțe.

Fără o prezentare în instanță, fără drept la apărare, fără posibilitatea de a-și expune nevinovăția.

Iar această încălcare a acestor drepturi este direct asociată cu dreptul nr. 8, referitor la dreptul la tratament egal în fața instanței, nr. 10 și citez: „Orice persoană are dreptul, în condiții de deplină egalitate, la o audiere echitabilă și publică de către o instanță independentă și imparțială, în vederea stabilirii drepturilor și obligațiilor sale, precum și a oricărei acuzații în materie penală îndreptate împotriva sa.”

Dreptul 11. se referă la prezumția de nevinovăție. Cetățenilor și companiilor ruse li se refuză această prezumție. Active și proprietăți sunt confiscate, controale sunt efectuate în speranța descoperirii unei vinovății. La momentul actual, numeroase companii, dar și persoane publice se văd obligate să recite public mantra căinței pentru fapte de care ei înșiși nu s-au făcut vinovați, pentru a evita pedepsirea pentru fapte comise de către alte persoane și entități.

Dreptul 12: Dreptul la viață privată. Este un drept fundamental al omului, care apără demnitatea, imaginea publică, dar și privată de acuze nefondate. Acesta include intimitatea vieții private, de care fiecare om ar trebui să se bucure, atâta timp cât nu este direct responsabil de fapte penale.

Dreptul la liberă mișcare și reședință. Cetățenii ruși sunt privați ce acest drept în mod abuziv. Libera mișcare a întregii populații a Rusiei a fost îngrădită, deși vasta majoritate a oamenilor nu au avut niciun rol în declanșarea evenimentelor din Ucraina.

Mai mult, măsurile economice împotriva Rusiei țintesc populația, despre care se speră că va fi forțată prin înfometare, înfrigurare și izolare să îl înlăture pe Vladimir Putin de la putere.

Dreptul 17: dreptul la proprietate. „Orice persoană are dreptul de a deține proprietăți, atât singură, cât și în asociere cu alte persoane.  Nimeni nu poate fi privat în mod arbitrar de proprietatea sa.”

Cu excepția cetățenilor ruși. Aceștia pot fi declarați aleatoriu ca fiind oligarhi sau apropiați ai lui V. Putin, iar proprietatea li se poate confisca.

Dreptul 19: „Orice persoană are dreptul la libertatea de opinie și de exprimare; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune și de a căuta, de a primi și de a transmite informații și idei prin orice mijloace și indiferent de frontiere.”

În urmă cu o zi, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a anunțat interzicerea posturilor Russia Today și Sputnik în Europa. Pe baza cărei legi? Cine îi oferă aceste prerogative?

Cert este că dreptul fundamental al omului, de care beneficiază toți cetățenii Uniunii Europene a fost grav afectat. Îngrădirea accesului la libera informare și libera comunicare este un gest criminal și se află în clară contradicție cu principiile unei societăți libere, democratice, moderne.

Dreptul 28: „Orice persoană are dreptul la o ordine socială și internațională în care drepturile și libertățile enunțate în prezenta declarație să poată fi pe deplin realizate.”

Orice persoană, nevinovată de acte antisociale sau criminale, așa cum sunt vasta majoritate a cetățenilor europeni și ruși, are dreptul la libertate oriunde în lume. Cu atât mai mult în țările, care se consideră ca fiind în avangarda democrației, așa cum sunt cele vest-europene și nord-americane.

Nu în ultimul rând, dreptul 30, faptul că toate aceste drepturi sunt inalienabile.

După cum bine se spunea în „Ferma animalelor”, toți suntem egali, doar unii sunt mai egali decât alții.

Drepturile noastre la liberă informare și la un schimb neîngrădit de opinii, dreptul de a decide singuri (la nivel de stat) cui îi închidem și cui nu cerul țării, dreptul de a fi tratat ca și individ, nu ca și exponent al unei națiuni, au încetat în ultimele zile.

Discriminarea a devenit lege în Uniunea Europeană, iar corurile e aplaudaci se grăbesc să ridice osanale călăilor. Dreptul la proprietate nu mai există. Dreptul la liberă exprimare nu mai există. Dreptul la liberă mișcare nu mai există. Dreptul la demnitate și intimitate nu mai există. Dreptul la non-discriminare nu mai există.

Noapte bună, Europa!

Remus Rădoiu

Publisher

Tell Us What You Think
0Like0Love0Haha0Wow0Sad0Angry